Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Zarządca sukcesyjny może osobiście odpowiadać za długi przedsiębiorcy

Dariusz Kwiatkowski|29 kwietnia 2020|Komentarze (0)

W biznesie liczy się czas – właściwie przypomnienie tego rodzaju idei może służyć jedynie za wstęp do dalszych rozważań, gdyż właściwie jest to kwestia oczywista.

Z tego właśnie względu dla przedsiębiorców tak sporym problemem jest załatwienie różnego rodzaju formalności: od wpisów do KRS, poprzez uzyskiwanie różnego rodzaju zgód i pozwoleń wymaganych przy danym rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, aż po prowadzenie spraw sądowych ze swoimi klientami, współpracownikami, czy kontrahentami.

Nie mniej poważne trudności wiążą się z przeniesieniem własności przedsiębiorstwa w przypadku śmierci jego właściciela.

Odpowiadając na te ostatnie trudności ustawodawca wprowadził instytucję zarządu sukcesyjnego – jednak należy podkreślić, że pełniący tę funkcję również może ponieść osobistą odpowiedzialność za długi przedsiębiorcy.

Zarządca sukcesyjny może osobiście odpowiadać za długi przedsiębiorcy

Istota zarządu sukcesyjnego

Mówiąc najkrócej zadaniem zarządcy sukcesyjnego jest zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed perturbacjami związanymi z trudnością prowadzenia jego spraw w przypadku śmierci właściciela.

Oczywiście czas potrzebny na przeprowadzenie sprawy spadkowej – zwłaszcza w bardziej skomplikowanych przypadkach – bardzo często bywa poważną trudnością w utrzymaniu normalnej płynności działalności gospodarczej, zwłaszcza w przypadku braku porozumienia pomiędzy spadkobiercami.

Z tego też względu warto skorzystać z rozwiązania, jakie prawodawca wprowadził na mocy ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

Dzięki nim na czas potrzebny do przeprowadzenia sprawy spadkowej można bardzo dobrze zabezpieczyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Trudno w tym miejscu kompleksowo omawiać całość kwestii związanych z ustanowieniem zarządcy sukcesyjnego. Wystarczy wskazanie na zasadnicze zagadnienia.

Zgodnie z powołaną powyżej ustawą do dokonania tej czynności wymagane jest: powołanie zarządcy sukcesyjnego; wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji; dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.

Nieprawidłowe przeprowadzenie któregoś z tych etapów prowadzi po prostu do nieskuteczności powołania zarządcy. Przy czym należy pamiętać, że prawo do powołania zarządcy sukcesyjnego przysługuje zarówno samemu przedsiębiorcy, jak i jego spadkobiercom. 

Podobne zasady odpowiedzialności

Zarządca sukcesyjny przejmuje prowadzenie działalności zmarłego przedsiębiorcy, a jednocześnie może ponosić odpowiedzialność na podobnych do niego zasadach.

Zgodnie z Prawem upadłościowym dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Oczywiście jest to pewna zasada – obecnie, na mocy przepisów „tarczy antykryzysowej”, ustawodawca wprowadził do niego istotne wyjątki.

Przedmiotowy termin nie ma zastosowania w sytuacji, gdy stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19 bądź podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. 

Jednak poza sytuacją, z jaką mamy obecnie do czynienia, terminy te biegną w sposób nieubłagalny i mają zastosowanie także do zarządcy sukcesyjnego.

Po prostu w momencie, kiedy ten obejmuje swoją funkcję ma także obowiązek – oczywiście po spełnieniu się szczegółowych przesłanek – zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości.

Warto podkreślić, że termin na wykonanie tego obowiązku biegnie od dnia, w którym został ustanowiony zarząd sukcesyjny.

Jednocześnie zarządca – mając prawo zgłosić wspomniany tu wniosek bez zgody osób, na rzecz których działa – za szkody wywołane poprzez niezłożenie tego wniosku, odpowiada na takich samych zasadach, jak dłużnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz członkowie zarządów spółek.

W każdym razie okoliczności te powinny być brane pod uwagę zarówno przed pełniących funkcję zarządców sukcesyjnych, jak i wierzycieli ich mocodawców. 

Dariusz Kwiatkowski
doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Photo by Sasun Bughdaryan on Unsplash

***

Jakie wierzytelności mogą, a jakie nie mogą zostać objęte układem?

Jedną z podstawowych zasad restrukturyzacji jest tzw. powszechność układu – czyli możliwość objęcie nim wszystkich wierzytelności dłużnika.

Jednak jak to zazwyczaj w prawie bywa zasada ta doznaje szeregu wyjątków, które mają niebagatelny wpływ zarówno na przebieg postępowania, jak i możliwości dochodzenia w jego ramach konkretnych świadczeń przez dłużników [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: