Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Wniosek restrukturyzacyjny

Dariusz Kwiatkowski|21 grudnia 2015|Komentarze (1)

Wniosek restrukturyzacyjny jest dokumentem, który może skutecznie i szybko rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne.

Może – ponieważ błędy formalne mogą spowodować, że wniosek zostanie zwrócony a w przypadku, gdy sąd uzna, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego odbędzie się z pokrzywdzeniem wierzycieli może nawet oddalić wniosek.

Trzeba jednak podkreślić, że pod tym pojęciem kryje się zarówno wniosek restrukturyzacyjny do banku o restrukturyzację kredytu, urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych jak również wnioski o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych.

Wniosek restrukturyzacyjny

Wniosek restrukturyzacyjny kwestie ogólne

To, jak powinien wyglądać wniosek restrukturyzacyjny, zależy przede wszystkim od tego, jakie wierzytelności mają zostać zrestrukturyzowane, ilu jest wierzycieli i jaka jest globalna sytuacja dłużnika. Od lat funkcjonują na przykład wnioski o restrukturyzację kredytu w bankach i tutaj różnorodność formalna jest duża.

Ogólnie rzecz biorąc, zawsze należy wskazać na przyczyny, jakie spowodowały konieczność restrukturyzacji oraz środki, które będą pomocne w osiągnięciu celu. Podobnie z technicznego punktu widzenia wyglądać będą wnioski składane dla wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych przez firmy mające problemy finansowe.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest jednak o tyle skomplikowana, że tutaj można zaangażować odmienne środki prawne, więc inaczej będzie wyglądał wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, inaczej wniosek o zatwierdzenie układu, a jeszcze inaczej wniosek o restrukturyzację kredytu bankowego dla firm.

Restrukturyzacja długu zawsze jednak musi rozpoczynać się z inicjatywy dłużnika – to najważniejszy punkt wspólny wszystkich tych wniosków.

Jedyny wyjątek to postępowanie sanacyjne, gdzie wniosek o otwarcie postępowania złożyć może także wierzyciel.

Poza określeniem stron postępowania restrukturyzacyjnego dobrze sformułowany wniosek musi zawierać także:

  • wnikliwą analizę przyczyn problemów z płynnością finansową
  • określenie możliwości finansowych przedsiębiorstwa w kontekście danej sytuacji w branży
  • propozycje terminarza restrukturyzacji
  • określenie możliwych do zastosowania środków umożliwiających restrukturyzację (np. nieruchomości mogących stanowić zabezpieczenie kredytów restrukturyzacyjnych).

Z analizy wynika, że prawie każdy skuteczny wzór wniosku o restrukturyzację przewiduje również plan rozwojowy, a więc opis strategii przedsiębiorstwa, która ma pozwolić na terminowe regulowanie zobowiązań wynikających z założeń restrukturyzacyjnych.

Nie jest to więc po prostu analiza dawnych kroków i obecnych ich konsekwencji, ale wniosek o restrukturyzację przedsiębiorstwa musi również antycypować przyszłe problemy i określać szanse przedsiębiorstwa, dlatego wszystkie postępowania restrukturyzacyjne wymagają złożenia propozycji układowych.

Ten ostatni punkt jest ważny – niekiedy mówi się, że jest on niezbędnym elementem dopiero w planie restrukturyzacyjnym, ale logicznie rzecz biorąc, żaden wierzyciel nie będzie przychylnie patrzył na wniosek, który jedynie opisuje bieżące problemy, ale nie informuje o żadnych sposobach ich zażegnania.

Każdemu wierzycielowi zależy bowiem na odzyskaniu należności, więc z zasady korzystniejsza jest restrukturyzacja niż brak spłaty, niemniej jednak procesy restrukturyzacyjne zwykle wiążą się również z pewnymi kosztami dla wierzyciela, zatem należy we wniosku uzasadnić potrzebę poniesienia tych kosztów.

Ustawodawca wprowadził zatem obowiązek złożenia we wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego również wstępnego planu restrukturyzacyjnego.

Adresaci wniosku restrukturyzacyjnego (sąd, wierzyciele) przeprowadzają analizę techniczną (pod kątem spełnienia wymogów formalnych – sąd) oraz ekonomiczną (wierzyciele), a więc weryfikację poprawności przyjętych założeń finansowych.

Jest to o tyle istotne, że wymusza na składającym wniosek konieczność analizy wszystkich możliwości realizacji postanowień pierwotnych umów, dzięki czemu plany restrukturyzacyjne są bardziej wiarygodne i precyzyjne.

Jak napisać wniosek o restrukturyzację

W kolejnych wpisach przejdę do szczegółów i opiszę konkretnie na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu wniosku o otwarcie konkretnego postępowania restrukturyzacyjnego:

  1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
  2. Wniosek o otwarcie postępowania układowego
  3. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Dariusz Kwiatkowski
doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Photo by Sigmund on Unsplash

***

Skarga na czynności syndyka – nowa instytucja upadłości konsumenckiej

30 sierpnia 2019 roku przyjęto ustawę, w poważny sposób reformującą Prawo upadłościowe.

Jak często bywa przy tego rodzaju okazjach, dokonano zmian wielu obowiązujących przepisów tej ustawy (np. wprowadzając instytucję prepacku do upadłości konsumenckiej, o czym przeczytasz tutaj), a także dodano nowe, wprowadzające nieznane dotąd instytucje.

W tej drugiej grupie mieści się skarga na czynności syndyka, którą będzie można złożyć w ramach procedury upadłości konsumenckiej [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

sprzedaż mieszkań marketing 20 sierpnia, 2017 o 03:18

Potrafisz aktualną sytuacje gdy petent przybył Ԁo Twojego przedsiębiorstwa licytacji і
napisałem nam, że przeczytał ο nas w Necie? Skoro faktycznie, na bodajżе dotyczyło Cię bynajmniej do Ciebie trafił.

Któгe chodzenia marketingowe użyczają Twojej lokacie najłagodniejszy zakręt.
Mailingi, pozycjonowanie, liny budowane zaś przypadkiem marketing klepany.
Bieżącym ogólnym ѕіę mamy na co doba. Nɑ co jasność rzadko umiemy dopatrywać bynajmniej każdorazowy konsument ɗo Ciebie zaszedłem.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: