Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Upadłość – restrukturyzacja – przygotowana likwidacja: jaki wybrać sposób wyjścia z zadłużenia po koronawirusie?

Dariusz Kwiatkowski|04 maja 2020|Komentarze (0)

„Luzowanie” obostrzeń nałożonych na gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa stwarza perspektywy powrotu do możliwości w miarę normalnego prowadzenia działalności gospodarczej. W tym kontekście warto zasygnalizować, że – przynajmniej na razie – wszystko wskazuje na to, że istnieją szanse na zniesienie obostrzeń wcześniej, niż pierwotnie planowano. Oczywiście jest to szansa na obudowanie pozycji ekonomicznej firmy. Niestety, wraz z otwarciem biznesów będzie można precyzyjnie określić rzeczywiste zakres poniesionych strat. To z kolei dla wielu przedsiębiorstw będzie oznaczało konieczność rozpoczęcia formalnych procedur związanych z wychodzeniem z zadłużenia: upadłości, restrukturyzacji lub przygotowanej likwidacji. Wybór każdej z nich zależy przede wszystkim od decyzji samego przedsiębiorcy – jak więc go dokonać?

Na upadłość zawsze jest czas

Podstawowa alternatywa dla zadłużonych przedsiębiorców ogniskuje się wokół upadłości, a restrukturyzacji. Z formalnego punktu widzenia zarówno rozpoczęcie postępowania upadłościowego, jak i restrukturyzacyjnego jest dopuszczalne w stosunku do przedsiębiorcy niewypłacalnego – a więc takiego, który utracił zdolność do realizacji wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych wyposażonych jedynie w zdolność prawną z niewypłacalnością mamy do czynienia także wówczas, gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. W takich sytuacjach możliwe jest zarówno rozpoczęcie wobec dłużnika postępowania upadłościowego, jak i restrukturyzacyjnego – przy czym w tym drugim przypadku w grę może wchodzić także zagrożenie niewypłacalnością.

Jednocześnie sam ustawodawca wyraźnie wskazuje na pierwszeństwo restrukturyzacji przed upadłością. Wynika to przede wszystkim z faktu, że Prawo restrukturyzacyjne (i wszystkie określone w nim szczegółowe procedury) zakłada przede wszystkim oddłużenie przedsiębiorcy i umożliwienie mu dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego właśnie względu restrukturyzacja jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy ciągle są zainteresowani uratowaniem swojego biznesu, a nie jedynie spłatą wierzycieli. Oczywiście podjęcie decyzji o rozpoczęciu tego rodzaju działań od razu otwiera problem wyboru jednej z czterech procedur restrukturyzacyjnych, jednak jest to temat na osobne rozważania. 

Przygotowana likwidacja oznacza szybkie rozwiązanie problemu

Niejako obok postępowań restrukturyzacyjnych i spraw upadłościowych funkcjonuje rozwiązanie określane mianem przygotowanej likwidacji (pre-pack). Co prawda procedura ta została unormowana w Prawie upadłościowym, ale zdecydowanie bliżej jej do restrukturyzacji. Jej założenie jest bardzo proste: prowadzący własną działalność gospodarczą ogłasza upadłość a syndyk sprzedaje całość bądź znaczą część przedsiębiorstwa, za cenę co najmniej odpowiadającą jego rynkowej wartości. W zamian za to uzyskuje gotówkę, która może posłużyć do spłaty zobowiązań. Przygotowana likwidacja, co zostało już wspomniane, toczy się w ramach sprawy upadłościowej, a jednocześnie pozwala uniknąć długotrwałego postępowania. Więcej przeczytasz na blogu prepack.info

Stąd pre-pack jest świetnym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy są gotowi sprzedać swój biznes, a jednocześnie chcą jak najszybciej rozwiązać kwestie zadłużenia. Przy czy warto pamiętać, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży – prowadzący właśnie do przygotowanej likwidacji – ma prawo złożyć każdy z uczestników postępowania upadłościowego. Nie jest więc on zarezerwowany dla samego dłużnika.

Czym więc kierować się przy dokonywaniu wyboru pomiędzy restrukturyzacją, upadłością i przygotowaną likwidacją? Pomijając kwestie wyraźnej preferencji ustawodawcy na rzecz restrukturyzacji zawsze należy brać pod uwagę stan przedsiębiorstwa i jego zadłużenia, perspektywy biznesowe (zwłaszcza plany na przyszłość prowadzącego własną działalność) oraz czas przeznaczany na postępowanie. Jednocześnie praktycznie w każdym przypadku podjęcie prawidłowej decyzji nie jest możliwe bez solidnej analizy prawno-ekonomicznej.  

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: