Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Układ w upadłości

Dariusz Kwiatkowski|18 marca 2016|Komentarze (0)

Wraz z wejściem w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne, z prawa upadłościowego zniknęła formuła upadłości z możliwością zawarcia układu. Co do zasady zawarcie układu powinno się odbywać w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Ustawodawca przewidział jednak, że w pewnych specyficznych sytuacjach jest to możliwe (jak np. znacząca poprawa sytuacji przedsiębiorstwa w toku upadłości, czy interes poszczególnych wierzycieli). W interesie większości wierzycieli może być bowiem wtedy zawarcie układu. Stąd do ustawy prawo upadłościowe wprowadzono instytucję nazwaną układ w upadłości.

Różnice w stosunku do układu w restrukturyzacji

Jest jedna podstawowa różnica układu w upadłości, w stosunku do prawa restrukturyzacyjnego (jako najbardziej naturalnej drogi do układu). Chodzi o to, że propozycje układowe w toku upadłości zgłosić może poza dłużnikiem także wierzyciel, jak również syndyk. Do tej pory było tak, że jeżeli jakiś syndyk odnosił spektakularny sukces w zarządzaniu jakimś przedsiębiorstwem i ono nagle poprawiało na tyle swoją sytuację finansową (brzmi zabawnie, choć zdarzało się, ale rzeczywiście bardzo rzadko), że zawarcie układu stawało się realne, jedynym sposobem na układ była zmiana postępowania upadłościowego likwidacyjnego na upadłość z możliwością zawarcia układu.

Dzisiaj nie trzeba „przeskakiwać” na inne postępowanie a wystarczy tylko sam wniosek  z propozycjami układowymi. Należy jednak wskazać, że sędzia-komisarz nie jest związany samym wnioskiem (czy właściwie propozycjami układowymi), żeby zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Konieczne jest jeszcze uprawdopodobnienie, że układ zostanie przyjęty i zostanie wykonany. Z uwagi na użycie słowa „może” sędzia-komisarz ma  jednak nadal możliwość swobodnej oceny zasadności zwoływania zgromadzenia wierzycieli w tym przedmiocie. Sędzia-komisarz jest związany wnioskiem i musi zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem w jednej sytuacji. Wtedy jeżeli wniosek jest popierany przez wierzyciela lub wierzycieli, którzy mają przynajmniej 50% sumy wierzytelności. Oczywiście chodzi o sumę wierzytelności przysługującą wierzycielom uprawnionym do głosowania nad układem.

Odesłanie do prawa restrukturyzacyjnego

Prawo upadłościowe, co zrozumiałe, nie reguluje kwestii układu w upadłości w sposób obszerny. Układ co do zasady powinien być bowiem zawierany w toku postępowania restrukturyzacyjnego. W związku z powyższym ustawodawca stworzył odesłanie zgodnie z którym w zakresie nieuregulowanym do układu i jego skutków stosuje się prawo restrukturyzacyjne.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: