Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Syndyk masy upadłości

Dariusz Kwiatkowski|12 grudnia 2016|Komentarze (1)

Wraz z wejściem prawa restrukturyzacyjnego zmieniono licencję syndyka na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Wszystkie osoby posiadające licencję syndyka z automatu posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Czy to oznacza, że nie mamy już syndyków? Mamy, ale zmienił się charakter tego pojęcia. Syndyk przestał być zawodem a stał się wyłącznie funkcją pełnioną w toku postępowania upadłościowego.

Syndyk – kiedy mamy z nim do czynienia?

Syndyk to dziś jest osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, która została powołana przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy lub osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Taka osoba zatem wykonuje zawód doradcy restrukturyzacyjnego, ale pełni funkcję syndyka w danym postępowaniu.

Kto może być syndykiem?

Zgodnie z prawem upadłościowym, funkcję syndyka może pełnić osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego, ale również spółka handlowa, której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Funkcję syndyka może zatem pełnić także kancelaria restrukturyzacyjna. Syndyk to zatem także spółka.

Jaka jest rola syndyka?

Oczywiście przedmiotem tego wpisu nie jest szczegółowe omówienie wszystkich obowiązków syndyka. Chciałbym powiedzieć jedynie o głównych celach jego działalności. Przede wszystkim syndyk powinien niezwłocznie objąć majątek upadłego, zarządzać nim, zabezpieczyć go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne.

W kolejnym etapie powinien on przystąpić do likwidacji przedsiębiorstwa. Generalne założenie prawa upadłościowego sprowadza syndyka do podmiotu, którego nadrzędnym celem jest zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli okaże się to racjonalne to nawet zachować przedsiębiorstwo dłużnika. W tym celu syndyk dokonuje czynności zwykłego zarządu, zarządzając majątkiem upadłego we właściwy sposób.

Podsumowanie

Wraz z wejściem prawa upadłościowego niewłaściwym jest mówienie o zawodzie syndyka. W chwili obecnej syndyk to jedynie pełniona funkcja przez osobę wykonującą zawód doradcy restrukturyzacyjnego. Celem syndyka w danym postępowaniu upadłościowym jest zabezpieczenie majątku dłużnika i jego spieniężenie, w celu zaspokojenia wierzycieli w jak największym stopniu. Dopiero na końcu pozostaje kwestia ratowania bytu przedsiębiorstwa. Tym różni się funkcja syndyka od funkcji pełnionych przez doradców restrukturyzacyjnych w toku postępowań restrukturyzacyjnych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Kamil 27 grudnia, 2022 o 15:38

Chciałem jak najszybciej rozpocząć pracę jako syndyk ze względu na duże zarobki, które można osiągnąć w tym zawodzie. Dużo ułatwiło mi ropoczęcie studiów podyplomowych na kierunku Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w WSKZ. Wykłady były bardzo dobrze przygotowane i zawierały mnóstwo merytorycznych informacji, które wykorzystuję w codziennej pracy. Czułem się dobrze przygotowywany do tego zawodu, dzięki czemu znalazłem pracę już w trakcie studiów.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: