Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Restrukturyzacja może okazać się najlepszą receptą na kryzys wywołany koronawirusem

Dariusz Kwiatkowski|24 kwietnia 2020|Komentarze (0)

Wiadomo, że „tarcza antykryzysowa” – także w jej wersji 2.0. – nie stanowi tak dużej pomocy, aby rozwiązać problemy wszystkich przedsiębiorców. Realnie wsparcie oferowane w jej ramach może pomóc przetrwać kryzys jedynie mikro- i małym przedsiębiorcom – pozostali muszą liczyć w pierwszym rzędzie na własne zasoby. Stąd pozostaje albo rozpocząć negocjacje z załogą i kontrahentami (co z resztą często już ma miejsce), albo zainicjować procedurę restrukturyzacyjną. Wiele wskazuje na to, że wiele przedsiębiorstw właśnie w Prawie restrukturyzacyjnym znajdzie prawdziwe recepty na przetrwanie trudnego okresu i powrót do przynajmniej w miarę normalnej działalności. W końcu ustawodawca bardzo wyraźnie zdecydował, że celem każdej restrukturyzacji jest oddłużenie przedsiębiorcy i umożliwienie mu kontynuowania biznesu. Jak więc efektywnie skorzystać z instrumentów oferowanych przez Prawo restrukturyzacyjne?

Podstawowe przesłanki: niewypłacalność i zagrożenie niewypłacalnością

Oczywiście decyzja o złożeniu wniosku o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie może być podejmowana dowolnie – w pierwszym rzędzie konieczne jest ustalenie, czy w danych okolicznościach faktycznych zachodzą przesłanki umożliwiające jego rozpoczęcie. Te zaś jednoznacznie określa Prawo restrukturyzacyjne. Zgodnie z tą ustawą, tego rodzaju postępowanie może zostać otwarte wówczas, gdy przedsiębiorca jest niewypłacalny lub znalazł się w stanie zagrożenia niewypłacalnością. Ocenę tę należy przeprowadzić na podstawie kryteriów wskazanych w Prawie upadłościowym. 

Z niewypłacalnością mamy do czynienia wówczas, gdy przedsiębiorca utracił zdolność płatniczą lub doszło do przewagi wartości zobowiązań pieniężnych nad wartością majątku przedsiębiorcy. Stąd do niewypłacalności najczęściej dochodzi wówczas, gdy prowadzący biznes po prostu nie ma faktycznej możliwości zrealizowania ciążących na nim zobowiązań. Natomiast dłużnik zagrożony niewypłacalnością to taki, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie stanie się niewypłacalny. Wydaje się, że w związku z kryzysem gospodarczym wywołanym pandemią najczęściej będziemy mieli do czynienia właśnie z tym drugim przypadkiem.  Co z kolei pozwala na zainicjowanie właściwego postępowania restrukturyzacyjnego odpowiednio wcześniej, tak aby dzięki temu móc skutecznie przeciwdziałać upadłości. W jaki jednak sposób wybrać to „właściwe” postepowanie?

Kluczowa decyzja: wybór odpowiedniego postępowania

Otóż zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym, restrukturyzacja może toczyć się w ramach czterech trybów: postępowania o zatwierdzenie układu; przyspieszonym postępowaniu układowym; postępowania układowego oraz postępowania sanacyjnego. Każde z nich charakteryzuje się sporymi odmiennościami, a wybór danego trybu powinien być podyktowany przede wszystkim sytuacją ekonomiczną dłużnika, procentem wierzytelności spornych w stosunku do całości zadłużenia oraz ewentualnymi działaniami, które są do wykonania w toku restrukturyzacji.

Wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego jest kluczową decyzją strategiczną firmy w kryzysie.

W tym kontekście w stosunkowo najprostszych sprawach najczęściej wykorzystuje się przyspieszone postępowanie układowe, które polega na zawarciu przez dłużnika układu z wierzycielami, po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Do „szybkiego” rozwiązania trudności przedsiębiorcy świetnie nadaje się także postępowanie o zatwierdzenie układu, które stwarza możliwość zawarcia układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu. Natomiast w postępowaniu układowym układ może zostać zawarty po przygotowaniu „pełnego” spisu wierzytelności. Najbardziej rozbudowanym z postępowań restrukturyzacyjnych – a jednocześnie nastawionym na przeprowadzenie kompleksowych działań mających na celu przywrócenie przedsiębiorcy do pełnej równowagi ekonomicznej – jest sanacja. Prawo restrukturyzacyjne charakteryzując ten tryb stanowi, że postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. 

Podsumowanie

W każdym razie na pytanie „które postępowanie restrukturyzacyjne wybrać?”, nie ma prostej odpowiedzi. Wszystko bowiem zależy z jednej strony od celów, jakie chce osiągnąć przedsiębiorca, z drugiej zaś od jego faktycznych możliwości. Stąd rozsądną decyzję o zainicjowaniu któregoś ze wskazanych powyżej postępowań można podjąć tylko po dogłębnej – prawnej i ekonomicznej – analizie sytuacji, w której znalazł się przedsiębiorca. W najbliższym czasie postaram sie na blogu opublikować ebook dotyczący podstawowych elementów decydujących o wyborze rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: