Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Przyspieszone postępowanie układowe a zgłoszenie wierzytelności

Dariusz Kwiatkowski|03 stycznia 2017|29 komentarzy

Często w mojej praktyce doradcy restrukturyzacyjnego pojawia się pytanie o zgłoszenie wierzytelności w toku przyspieszonego postępowania układowego.

Pytanie to zadawane jest oczywiście przez wierzycieli, którzy chcą zagwarantować uwzględnienie własnej wierzytelności w toku postępowania a pamiętają o takim obowiązku z postępowań upadłościowych, w których brali udział.

Wiele osób pyta wręcz kiedy zgłosić wierzytelność w przyspieszonym postępowaniu układowym, nie dopuszczając w ogóle myśli, że w przyspieszonym postępowaniu układowym zgłoszenie wierzytelności może nie występować.

A jak jest?

Zgłoszenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym

W przyspieszonym postępowaniu układowym zgłoszenie wierzytelności nie występuje

W toku postępowania upadłościowego, każdy z wierzycieli powinien rzeczywiście zgłosić swoją wierzytelność. Wierzyciel, który nie zgłosi swojej wierzytelności, nie uczestniczy co do zasady w postępowaniu.

Inaczej jest jednak w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W toku przyspieszonego postępowania układowego wierzyciele nie dokonują zgłoszenia swoich wierzytelności. W konsekwencji przyspieszone postępowanie układowe zgłoszenie wierzytelności (jako instytucji) nie ma.

Nadzorca sądowy po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego musi jedynie poinformować wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec dłużnika. Przy czym podkreślenia wymaga fakt, że przepis mówi wyraźnie o poinformowaniu „wierzycieli”.

Co za tym idzie to do oceny nadzorcy sądowego należy kto jest a kto nie jest wierzycielem. Z zasady będą to wszelkie wierzytelności bezsporne uznawane przez dłużnika.

Drugą kategorią są wierzytelności sporne, czyli takie które zostały zgłoszone, ale których nie uznaje dłużnik.

Istotna z punktu widzenia wierzycieli jest kategoria wierzytelności spornych

Co to oznacza w praktyce? Kiedy mamy do czynienia z wierzytelnością sporną?

Zgodnie z poglądami doktryny wierzytelności sporne, w rozumieniu ustawy prawo restrukturyzacyjne, to takie, których nie uznaje dłużnik a jednocześnie kumulatywnie spełniają dwa wymogi. Po pierwsze zostały skonkretyzowane co do zakresu świadczenia dłużnika i podstawy faktycznej. Po drugie takie, co do których dłużnik został wezwany do spełnienia świadczenia.

Ustawodawca wskazuje bliżej, co rozumie przez wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia. Chodzi tu np. o: zawezwanie dłużnika do próby ugodowej, wytoczenie powództwa przeciwko dłużnikowi, podniesienie zarzutu potrącenia, wszczęcie postępowania przed sądem polubownym. Należy przyjąć, że kryterium temu odpowiada także zwyczajne wezwanie do zapłaty.

Spis wierzytelności ustalany jest przez nadzorcę sądowego, którym może być wyłącznie doradca restrukturyzacyjny.

Nadzorca sądowy ma obowiązek sporządzić spis wierzytelności na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach.

Dłużnik z kolei w kontekście każdej stwierdzonej przez nadzorcę sądowego wierzytelności składa oświadczenie o uznaniu lub odmowie uznania wierzytelności.

Spis wierzytelności w toku przyspieszonego postępowania układowego jest niezaskarżalny przez wierzyciela a jedynie przez samego dłużnika.

Dłużnik może bowiem zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Taka wierzytelność, co do której zastrzeżenia zgłosił dłużnik staje się wierzytelnością sporną. Powoduje to znaczący problem dla dłużnika, gdyż przekroczenie progu 15% wierzytelności spornych powoduje konieczność umorzenia postępowania.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że celem takiego rozwiązania jest dążenie do skrócenia postępowania układowego.

Zdaniem autorów projektu ustawy nie narusza to praw wierzycieli, gdyż przyspieszone postępowania układowe może być prowadzone jedynie wówczas gdy suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania.

Jak nie zgłoszenie wierzytelności to co?

Podsumowując w toku przyspieszonym postępowaniu układowym nie ma instytucji zgłoszenia wierzytelności znanej prawu upadłościowemu.

Co do zasady prawidłowość spisu wierzytelności opiera się o sumienność i dokładność doradcy restrukturyzacyjnego ustanowionego nadzorcą sądowym w toku danego postępowania.

Jak zatem można inaczej „zgłosić” wierzytelność?

Jeżeli jesteś wierzycielem i częściowo Twój dłużnik uznał Twoją wierzytelności a doradca restrukturyzacyjny umieścił Cię w spisie wierzytelności sytuacja jest prosta. Powinieneś zostać zawiadomiony o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Jeżeli nie, to zgodnie z ustawą powinieneś weryfikować Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości w zakresie informacji o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego swoich dłużników. Jak wiadomo CRRiU nie jest jeszcze uruchomiony, więc informacje w tym zakresie publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kluczowa po pierwsze będzie zatem wiedza o otwarciu postępowania przez Twojego dłużnika.

Skoro już wiesz, że otwarto przyspieszone postępowanie układowe Twojego dłużnika ustal kto jest nadzorcą sądowym. Powinieneś go jak najszybciej poinformować o wysokości swojej wierzytelności. Wierzytelność, która nie została uznana przez dłużnika, powinieneś uprawdopodobnić poprzez przesłanie co najmniej wezwania do zapłaty ze wskazaniem zakresu świadczenia dłużnika i podstawy faktycznej.

W takiej sytuacji nadzorca sądowy nie będzie miał wyjścia, będzie musiał uwzględnić Twoją wierzytelność a ewentualne zastrzeżenia dłużnika spowodują jedynie, że wierzytelność stanie się wierzytelnością sporną.

Co w sytuacji gdy nadzorca sądowy uzna że wierzytelność jednak nie istnieje?

Nadal można wezwać dłużnika do zapłaty, ewentualnie dochodzić wierzytelności na drodze postępowania sądowego. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie wyłącza bowiem możliwości dochodzenia wierzytelności przez wierzyciela w postępowaniu sądowym, administracyjnym, sądowo-administracyjnym i przed sądami polubownymi.

Dariusz Kwiatkowski
doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

***

Prawo restrukturyzacyjne – szansa dla spółdzielni niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością

Dziś na moim blogu publikuje treść mojego artykułu, który ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika Mieszkanie i Wspólnota.

Budowa nieruchomości, czy utrzymanie nieruchomości jest zadaniem wymagającym posiadania sporych zasobów finansowych i spółdzielnie zwykle [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 29 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Konrad 13 stycznia, 2017 o 12:58

Dzień dobry Panie Mecenasie!

Jaka miła zmiana w blogu! 🙂 Pięknie wygląda. Życzę powodzenia!
Konrad

Odpowiedz

Dariusz Kwiatkowski 13 stycznia, 2017 o 13:41

Dziękuje bardzo! Pozdrawiam serdecznie i również życzę wszystkiego dobrego! Darek

Odpowiedz

Izabela 28 sierpnia, 2017 o 11:12

Witam,
natrafiłam na Pana bardzo ciekawego bloga przy okazji szukania odpowiedzi na inne pytanie dot. postępowań restrukturyzacyjnych. Mianowicie: co się dzieje z wierzytelnościami spornymi w postępowaniu sanacyjnym? I czy jeżeli moja wierzytelność została uwzględniona w spisie wierzytelności sporządzonym przez zarządcę, to czy w ogóle przysługuje mi sprzeciw, który w sumie sprowadzałby się do tego, że nie zgadzam się z uznaniem jej za sporną? Czy w takim razie powinnam wytoczyć odrębne postępowanie cywilne o zapłatę tej wierzytelności?

Odpowiedz

Dariusz 3 maja, 2018 o 14:14

Witam serdecznie, Musi Pani wytoczyć odrębne postępowanie cywilne o zapłatę tej wierzytelności. Pozdrawiam,

Odpowiedz

Małgorzata 21 września, 2017 o 12:24

Dziękuję! Tej informacji właśnie potrzebowałam.Pozdrawiam

Odpowiedz

Dariusz Kwiatkowski 23 września, 2017 o 10:48

Dziekuje za komentarz.

Odpowiedz

Adam 28 listopada, 2017 o 12:30

Świetny temat, bardzo dobrze że porusza pan na tym blogu takie tematy.

Odpowiedz

Dariusz Kwiatkowski 12 grudnia, 2017 o 17:14

Dziekuje za komentarz

Odpowiedz

Iwona 2 maja, 2018 o 22:58

Dzien Dobry, pewnie nie będę pierwsza. ja z tej grupy „głupich” co zainwestowali w obligacje prywatne GetBack, mam już pismo w kopercie i nie wiem, czy wyslac. Pana artykul jest ciekawy ale zapalil we mnie niepewność. Czy jeśli Emitent uruchomi wniosek o przyspieszone postepowanie układowe i będziemy mieli restrukturyzacje, to jako Obligatariusz wyjde na tym lepiej czy gorzej? bo jeśli wysle żadanie wykupu automatycznie nie będę już ich Obligatariuszem
z góry dziekuje

Odpowiedz

Dariusz 3 maja, 2018 o 14:18

Witam, nie znając całokształtu sytuacji (i dokumentów) trudno mi się wypowiadać. Generalnie wszystko zależy od tego czy obligatariusze będą uprzywilejowani w propozycjach układowych. Trudno to jednak dzisiaj przewidzieć. Nie wiemy nawet czy będziemy mieli do czynienia z przyspieszonym postępowaniem układowym, postępowaniem układowym czy też sanacyjnym…

Odpowiedz

Zofia 3 maja, 2018 o 07:27

Powtarzam pytanie Iwony.
Dzien Dobry, zainwestowałam w obligacje prywatne GetBack, mam już pismo w kopercie i nie wiem, czy wyslac. Pana artykul jest ciekawy ale zapalil we mnie niepewność. Czy jeśli Emitent uruchomi wniosek o przyspieszone postepowanie układowe i będziemy mieli restrukturyzacje, to jako Obligatariusz wyjde na tym lepiej czy gorzej? bo jeśli wysle żadanie wykupu automatycznie nie będę już ich Obligatariuszem
z góry dziekuje.

Odpowiedz

Dariusz 3 maja, 2018 o 14:19

Witam, nie znając całokształtu sytuacji (i dokumentów) trudno mi się wypowiadać. Generalnie wszystko zależy od tego czy obligatariusze będą uprzywilejowani w propozycjach układowych. Trudno to jednak dzisiaj przewidzieć. Nie wiemy nawet czy będziemy mieli do czynienia z przyspieszonym postępowaniem układowym, postępowaniem układowym czy też sanacyjnym…

Odpowiedz

Grażyna 3 maja, 2018 o 15:45

Dzień Dobry.
Jestem kolejną osobą z obligacjami GetBack dwie serie.
Moje pytanie dotyczy tzw. 777. Co powinna zrobić osoba posiadająca taki zapis i złożony , przed dniem złożenia przez emitenta wniosku do Sądu o przyspieszone postępowanie układowe, wniosek o wykup obligacji?

Odpowiedz

Dariusz Kwiatkowski 9 maja, 2018 o 00:12

Jak rozumiem chodzi o akt notarialny?? Jeżeli tak to należy wystąpić jak najszybciej o klauzule i zabezpieczyć się na majątku spółki.

Odpowiedz

Robert 6 maja, 2018 o 19:01

Moje pytanie jest również związane z GetBackiem
Co z obligacjami zabezpieczonymi z art.777 § 1 pkt. 5 gdzie Emitent odpowiada całym swym majątkiem, bezwarunkowo i bez żadnych ograniczeń ? Emitent w tej sytuacji poddaje się egzekucji wprost z aktu notarialnego na rzecz każdego Obligatariusza.

W WEO jest możliwość skorzystania z tej opcji właśnie w przypadku kiedy Firma złoży wniosek o otwarcie postępowania układowego (czyli teraz).

Z opinii kilku portali i prawników takie wnioski po klepnięciu przez sąd dalej będą egzekwowane.
Zgadza się?

Odpowiedz

Dariusz Kwiatkowski 9 maja, 2018 o 00:11

Do czasu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego będzie można zabezpieczyć się na majątku spółki – nie wejdzie się wtedy do układu! Uzyskanie klauzuli wykonalności po otwarciu nic nie da. Egzekucja nie będzie możliwa.

Odpowiedz

Robert 10 maja, 2018 o 10:57

Dziękuję za odpowiedź. Dziś już wiemy , że zostało otwarte przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne. Co teraz posiadając obligacje należało by zrobić?
Co z obligacjami zabezpieczonymi z art.777 § 1 pkt. 5 ?
Co z obligacjami niezabezpieczonymi?

Odpowiedz

Dariusz Kwiatkowski 10 maja, 2018 o 12:09

Gdybym był zabezpieczony 777 wystąpiłbym o klauzule i pilnował postępowania. W mojej ocenie warto byłoby stworzyć jakaś grupę wierzycieli, którzy maja swojego pełnomocnika który jest w stanie ich reprezentować i weryfikować zasadność postępowania.

Odpowiedz

Halina 10 maja, 2018 o 13:21

Obligacje Getbek zabezpieczone art.777 na dzień dzisiejszy bez aktu notarialnego i klauzuli . Obligacje do wykupu zgłosiłam przed dniem złożenia przez emitenta wniosku o postępowanie układowe . Co teraz robić ?
odpowiedz

Odpowiedz

Dariusz Kwiatkowski 10 maja, 2018 o 13:28

Rekomenduje wysłanie informacji o zadłużeniu do nadzorcy sądowego. Poza tym można rozważyć znalezienie pełnomocnika (najlepiej doradcy restrukturyzacyjnego) który zweryfikuje plan i propozycje oraz będzie pilnował Pani interesów w toku postępowania. Mniejsi wierzyciele powinni być może znaleźć grupowo jednego pełnomocnika.

Odpowiedz

Tomasz 25 maja, 2018 o 13:55

Jaką formę powinna mieć informacja wysłana do nadzorcy sądowego, chodzi o zwykłe pismo czy na formularzu służącym do zgłaszania wierzytelności stosowanym przy upadłości firmy dostępnym na stronie MF?
Jaką wysokość wierzytelności powinniśmy zgłosić? Czy to ma być wartość nominalna obligacji powiększona o nie wypłacone odsetki kapitałowe za okresy do dnia ogłoszenia postępowania układowego, czy także powiększona o wszystkie pozostałe okresy odsetkowe przypadające po ogłoszeniu postępowania (czy nie ma tu ograniczenia czasowego, gdyż termin wykupu obligacji jest wyznaczony za ponad 3 lata i okresów tych będzie dość dużo)?

Odpowiedz

Dariusz Kwiatkowski 27 maja, 2018 o 00:58

Bardzo dziękuje za komentarz na moim blogu. Informacja wystarczy, że będzie w zwykłej formie pismenie. To powinna być wartość nominalna powiększona o odsetki. Odsetki umieszcza się w spisie wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego włącznie.

Odpowiedz

Tomasz 27 maja, 2018 o 11:17

Dziękuje za odpowiedź, dopytam jeszcze, bo może źle to rozumiem.
ART 366 pkt 2. mówi „obligacji oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.”
wskazywał by, że należy wymienić wszystkie przyszłe odsetki kapitałowe, także te które dotyczą okresów odsetkowych zakończonych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wyznaczonych w WEO aż do dnia terminu wykupu obligacji. Czy jednak tych odsetek nie należy uwzględniać?

Odpowiedz

Arek 29 maja, 2018 o 13:54

Dzień dobry,
Mam pytanie czy otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego przerwa bieg termin przedawnienia wierzytelności. Pytam w kontekście faktu, iż otwarto rzeczone postępowanie a następnie je umorzono przy czym nie została sporządzona listwa wierzytelności choć została wysłana do syndyka lista z wierzytelnościami.
Bardzo dziękuję za ewentualną odpowiedź.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Wieslawa 7 czerwca, 2018 o 23:28

Inny ciekawy problem praktyczny, który dotknął moją firmę. Kiedy osiągamy stan, w którym wierzytelność spełniająca pierwotnie przesłanki spornej, staje się taka, że możemy jej w ogóle nie uwzględniać?
Mamy do czynienia z wezwaniem do zapłaty kwoty X (skonkretyzowanej, z odpowiednim wskazaniem podstawy faktycznej i prawnej, którą jest zwrot kwot wypłaconych na podstawie umowy uważanej przez wzywającego za nieważną). Mija trochę czasu, za wezwaniem nie idzie żadne wszczęcie postępowania sądowego o tę kwotę, natomiast w międzyczasie sąd prawomocnym wyrokiem oddala powództwo o ustalenie nieistnienia umowy, uznając że jest ona jednak ważna. Pośrednio oznacza to zatem, że odpada podstawa prawna zgłoszonego w wezwaniu roszczenia. Nie ma jednak wyroku stricte odnoszącego się do zgłoszonego wcześniej w wezwaniu do zapłaty roszczenia pieniężnego. Trzeba zatem uwzględniać taką wierzytelność sporną na liście czy nie trzeba? Na moje nieprawnicze oko, chyba już nie, ale ciekawa jestem czy Pan miał taki przypadek w praktyce

Odpowiedz

Dariusz 9 czerwca, 2018 o 21:27

Szanowna Pani,

każdy taki przypadek należy pewnie rozpatrywać indywidualnie i wymagałoby to pełniejszego wglądu w dokumentację, ale potrafię sobie wyobrazić, że takie orzeczenie byłoby wystarczające do stwierdzenia, że wierzytelność nie istnieje.

Pozdrawiam,

Dariusz Kwiatkowski

Odpowiedz

Bart 29 lipca, 2018 o 09:28

Proszę Pana na końcu artykułu wspomina Pan o możliwości dochodzenia od dłużnika roszczeń, które nie są objęte postępowaniem sanacyjnym. Jak to się ma do art. 312 par 4 pr. rest. i co w sytuacji gdy nakaz zapłaty uprawomocni się po uprawomocnieniu postanowienia o ogłoszeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Odpowiedz

Agata 8 lipca, 2019 o 15:29

Szanowny Panie,

Jestem zupełnie świeża w temacie prawa restrukturyzacyjnego. Mój dłużnik, przeciwko któremu mam nieprawomocny nakaz zapłaty i zabezpieczone przez komornika w całości roszczenie (dłużnik wniósł sprzeciw), rozpoczął przyspieszone postępowanie układowe. Nie wiem, czy z mojego punktu widzenia lepiej jest teraz informować o mojej wierzytelności nadzorcę, czy spokojnie czekać na koniec postępowania i dalej prowadzić egzekucję? Czy zabezpieczenie dokonane przez komornika upadło w momencie wszczęcia postępowania? Będę wdzięczna za wskazówki.

Odpowiedz

Dariusz Kwiatkowski 12 stycznia, 2020 o 20:02

Dziękuje za komentarz. Należy oczywiście poinformować nadzorcę bo nie wiadomo jak zakończy się postępowanie. Egzekucja będzie możliwa dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego o ile nie dojdzie do prawomocnego zatwierdzenia układu na Zgromadzeniu Wierzycieli w celu głosowania nad układem. Postępowanie zabezpieczające jest zawieszone.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: