Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Przyspieszone postępowanie układowe sposobem na poważniejsze trudności przedsiębiorcy

Dariusz Kwiatkowski|03 listopada 2020|Komentarze (0)

Jeżeli jednym z lepszych sposobów wyboru typu postępowania restrukturyzacyjnego jest „dopasowanie go” do skali trudności, z jakimi boryka się przedsiębiorca, można uznać, że dla bardziej skomplikowanych zagadnień właściwsze jest przyspieszone postępowanie układowe. Oczywiście trudno w sposób abstrakcyjny – a więc bez precyzyjnego odnoszenia się do okoliczności konkretnego przypadku – oceniać zasadność wyboru akurat tej formy restrukturyzacji. Tego decyzje za każdym razem muszą być podejmowane w ścisłym odniesieniu się do realiów ekonomicznych przedsiębiorstwa. Nie oznacza to jednak, że nie jest możliwe wskazanie kilku wskazówek, pozwalających na zorientowanie się w perspektywach, jakie daje przyspieszone postępowanie układowe. Te zaś ogniskują się przede wszystkim wokół właściwego przygotowania wniosku o wszczęcie wskazanego tu postępowania. 

Bardziej zaawansowane przygotowania

W pierwszym rzędzie należy poświęcić kilka uwag kwestiom formalnym. Otóż samo przygotowanie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wymaga większego nakładu pracy – przy czym już teraz warto wspomnieć, że właściwe przygotowanie dokumentów potrzebnych do skutecznego złożenia tego wniosku (tym samym otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) w bezpośredni sposób przekłada się na sprawny przebieg całej sprawy. W istocie obowiązkiem dłużnika jest tu opracowanie całego szeregu różnego rodzaju dokumentów: aktualnego wykazu majątku z podaniem szacunkowej wartości jego składników; wykazu wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich, terminów zapłaty; sumy wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela; wykazu wierzytelności spornych oraz wskazania miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika. 

Bez prawidłowego skompletowania wskazanych tu danych rozpoznanie wniosku o wszczęcie przyspieszonego postępowania układowego nie jest możliwe. Jednak z punktu widzenia sukcesu sprawy kluczowe znaczenie mają – również dołączane do przedmiotowego wniosku – propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym. 

Trzeba zaproponować sensowne rozwiązanie

Z punktu widzenia wierzycieli dokument ten pokazuje w jaki sposób dłużnik wyobraża sobie swoją restrukturyzację – a więc przede wszystkim spłatę wierzycieli. Oczywiście w toku dalszej procedury istnieje możliwość jego ewolucji. Jednak – mówiąc nieco kolokwialnie – „pierwsze wrażenie” wierzycieli jest niezwykle istotne. Stąd propozycje układowe i wstępny plan restrukturyzacyjny powinny być naprawdę solidnie przygotowane – w końcu przekonanie wierzycieli do tego, że dłużnikowi rzeczywiście zależy na wyjście z trudnej sytuacji jest niezwykle istotne dla zbudowania pewnego zaufania, które przeważnie bardzo procentuje w dalszym toku postępowania. Jak więc właściwie przygotować ten element wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego?

Prawnik na tego rodzaju pytania przeważnie odpowiada „to zależy” – zresztą podobnie odpowie ekonomista. Rzeczywiście nie da się przygotować sensownych propozycji dla wierzycieli i planu całej restrukturyzacji bez precyzyjnego odniesienia się do sytuacji, w jakiej znalazł się przedsiębiorca. Jednak warto wskazać, że dokumenty te muszą być przede wszystkim prawdopodobne do realizacji i traktujące wierzycieli w sposób równoprawny. Mówiąc inaczej nie należy zakładać w nich po prostu nieprawdopodobnych celów, ani tym bardziej składać takich propozycji, które w nieuprawniony sposób różnicują sytuację wierzycieli. Warto pamiętać, że w przypadku przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego propozycje układowe są swego rodzaju „obietnicą” dłużnika i opierają się wyłącznie na danych dostarczonych przez niego. Tym samym składanie obietnic bez pokrycia może się dla Dłużnika skończyć kompletną utratą zaufania ze strony jego kontrahentów. Oczywiście każda restrukturyzacja jest sztuką kompromisu, jednak musi on zostać zawarty na uczciwych warunkach. Zarówno otwarcie na taki kompromis, jak i proponowanie go w sposób uczciwy warto zaprezentować już na wstępnym etapie procedury. Z pewnością ułatwi to i przyspieszy jej przebieg, co oczywiście jest niezwykle istotne w kontekście kryzysu, w którym się znajdujemy. 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: