Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Postępowanie układowe

Dariusz Kwiatkowski|18 listopada 2015|Komentarze (0)

Postępowanie układowe w ogólnym zarysie jest zbliżone do przyspieszonego postępowania układowego, natomiast kluczową rolę odgrywają w tym przypadku nie podobieństwa, ale różnice. Tutaj już bowiem pojawia się konieczność przygotowania opisu składu masy układowej, co komplikuje cały proces i znacząco go przedłuża.

W założeniu postępowanie to powinno trwać do 12 miesięcy. W tym postępowaniu z kolei nie ma ograniczeń w zakresie procentowego udziału wierzytelności spornych do ogólnej kwoty wierzytelności (w przyspieszonym postępowaniu układowym 15%).

Nowe postępowanie układowe

Postępowanie układowe wymaga ścisłej współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, który docelowo powinien zostać wybrany do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego. Warto tu zauważyć, że tym ściślejsza musi być współpraca, im bardziej sformalizowane jest postępowanie naprawcze, a w tym przypadku z pewnością można już mówić o wysokim stopniu formalizacji.

Należy także nadmienić, że w przypadku postępowania układowego dochodzi do pewnego ograniczenia swobody przedsiębiorstwa – wszystkie czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody nadzorcy sądowego. Mając na uwadze fakt, że w dzisiejszych czasach prowadzenie biznesu wymaga bardzo szybkich decyzji ważne, żeby w postępowaniu układowym nadzorcą sądowym został doradca restrukturyzacyjny, który zna daną branżę i cieszy się zaufaniem dłużnika i wierzycieli.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: