Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Postępowanie sanacyjne

Dariusz Kwiatkowski|22 listopada 2015|3 komentarze

Postępowanie sanacyjne to najbardziej inwazyjna i jednocześnie najbardziej inwazyjna forma restrukturyzacji, która pod wieloma względami podobna jest do postępowania upadłościowego.Procesem tym obejmuje się przedsiębiorstwa niewypłacalne i często w fatalnej kondycji. Od chwili rozpoczęcia postępowania dłużnik przestanie zarządzać własnym majątkiem, obowiązek ten przekazując zarządcy wyznaczonemu przez sąd.

Zarządca stanie się stroną postępowań oraz zdobędzie uprawnienie do renegocjacji lub wypowiadania umów zawartych przed pełnomocników przedsiębiorstwa. Najważniejszą jednak zmianą w stosunku do wszystkich pozostałych form restrukturyzacji jest fakt, że postępowanie sanacyjne może zostać wszczęte nie tylko na wniosek dłużnika, ale również wierzycieli dysponujących odpowiednią siłą głosu.

Jest to więc forma wymuszenia restrukturyzacji, która wierzycielom daje zdecydowanie większe szanse na zaspokojenie roszczeń niż proste ogłoszenie upadłości. Takie rozwiązanie nazywam windykacją restrukturyzacyjną (tu przeczytasz więcej na naszym firmowym blogu: kosmal-kwiatkowski.pl)

Postępowanie sanacyjne – cel postępowania.

Celem tego postępowanie jest wprowadzenie głębokich reform w przedsiębiorstwie, które mają na tyle uzdrowić przedsiębiorstwo, żeby na bieżąco zaspokajało swoje aktualne koszty. W konsekwencji wierzyciele nie mogą być pokrzywdzeni. Dłużnik z kolei przy okazji przy ustawowej ochronie przed egzekucją może np. spieniężyć zbędne aktywa przedsiębiorstwa lub zdobyć nowe kontrakty. Przedsiębiorstwem zarządza już jednak zarządca, więc powinien robić wszystko w taki sposób, żeby zaspokoić wierzycieli w jak największym stopniu.

Możliwości prawne w ramach postępowania sanacyjnego.

W ramach postępowania sanacyjnego, które jest w pewnym sensie ulokowane pomiędzy dotychczasowym postępowaniem upadłościowym a postępowaniem układowym, istnieje wiele specyficznych możliwości prawnych, które są w palecie działań zarządcy. Przede wszystkim, co pewnie jest ważne głównie z punktu widzenia firm budowlanych, istnieje możliwości odstąpienia od niekorzystnych umów (za uprzednią zgodą sędziego-komisarza). Chodzi np. o takie kontrakty które straciły na znaczeniu gospodarczym dla dłużnika lub są nierentowne.

Istnieje możliwości dużo łatwiejszego, na zasadach dotychczasowego postępowania upadłościowego, rozwiązania umów o pracę z pracownikami.

W końcu istnieje możliwość zwolnienia zajęć dokonanych na aktywach dłużnika. Chodzi o te które są niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa lub są istotne z punktu widzenia powodzenia postępowania sanacyjnego. Na bazie nowej ustawy skorzystałem już z wszystkich tych środków i przyniosło to wymierne korzyści dla restrukturyzowanych przedsiębiorstw.

W samym wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego można wnioskować o zwolnienie zajęć rachunków bankowych dłużnika.

Podsumowanie

Cztery formy restrukturyzacji, cztery warianty sytuacji wyjściowych i dwa elementy wspólne: doradca restrukturyzacyjny oraz cel – wyprowadzenie przedsiębiorstwa z zapaści. Z całą pewnością należy życzyć przedsiębiorcom, żeby nie było konieczności prowadzenia wobec nich postępowania sanacyjnego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kaja 17 listopada, 2017 o 14:20

bardzo dobry post, warto zapoznać się z tym tematem 🙂

Odpowiedz

Dariusz Kwiatkowski 17 listopada, 2017 o 15:01

Dziekuje za komentarz! Pozdrawiam

Odpowiedz

Dariusz Kwiatkowski 17 listopada, 2017 o 15:08

Dziekuje za komentarz. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: