Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dariusz Kwiatkowski|11 listopada 2015|Komentarze (0)

Postępowanie o zatwierdzenie układu to podstawowa forma restrukturyzacji, wymagająca spełnienia najmniej skomplikowanych warunków formalnych. Tą procedurą będzie można objąć przede wszystkim przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością, co oczywiste. Ponadto te, które w danej chwili są w stanie spełniać na bieżąco ciążące na nich obowiązki, ale spodziewają się problemów  w najbliższej przyszłości.

Postępowanie o zatwierdzenie układu – formalności.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu inicjatywa będzie należała do przedsiębiorcy – to on będzie musiał aktywnie działać na rzecz zebrania głosów wierzycieli zezwalających na zawarcie układu. Przedsiębiorca nie składa wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sam układ jest bowiem zawierany niejako poza postępowaniem sądowym. Postępowanie sądowe sprowadza się wyłącznie do zatwierdzenia układu.

Ważne jest to, że postępowanie to może być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy kwota wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wierzytelności. Rola sądu w postępowaniu o zatwierdzenie układu jest bardzo ograniczona. Rolą sądu jest jedynie zbadanie całości procesu pod kątem formalnym i jeżeli wszystko pod względem formalnym jest ok, jedynie zatwierdzić układ. Nad przygotowaniem porozumienia czuwa doradca restrukturyzacyjny i to ona podpisuje wniosek o zatwierdzenie układu. Po zatwierdzeniu układu doradca restrukturyzacyjny, który przygotował układ staje się nadzorcą układu.

Korzyści i zagrożenia postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest najmniej inwazyjną formą restrukturyzacji. Cały proces, jeśli doradca restrukturyzacyjny właściwie będzie go pilotował, a przedsiębiorca przeprowadzał, odbywa się bez zbędnego szumu, a wszystkie problemy rozwiązywane są większością głosów podmiotów uprawnionych do decydowania o strukturze zadłużenia i wierzytelności. Co istotne dla wielu przedsiębiorstw, postępowanie w żadnym momencie nie powoduje dopisania do firmy przedsiębiorstwa dodatku „w restrukturyzacji„.

Postępowanie tego rodzaju nie wymaga angażowania sądu, a przez to daje szanse na stosunkowo szybkie zakończenie sporu. Podstawowym ograniczeniem będzie jednak czas – jak pokazuje doświadczenie, wielu przedsiębiorców zwleka z restrukturyzacją do chwili utraty płynności finansowej. W tym przypadku prawdopodobnie będzie to zbyt duża zwłoka, aby przeprowadzić postępowanie o zatwierdzenie układu.

Drugą rzeczą, której zazwyczaj brakuje firmom zagrożonym niewypłacalnością jest zaufanie wierzycieli, a bez tego postępowanie o zatwierdzenie układu jest niemożliwe.

Korzyści podatkowe

Istotną informacją dla wierzycieli jest fakt, że zatwierdzenie układu w toku postępowania o zatwierdzenie układu powoduje korzyści podatkowe dla wierzycieli. Umorzone należności stają się po stronie wierzyciela kosztem, co dowodzi, że takie rozwiązanie powinno być często praktykowane.

Podsumowanie

Podsumowując należy stwierdzić, że postępowanie o zatwierdzenie układu jest najmniej inwazyjnym postępowaniem restrukturyzacyjnym, w którym rola sądu jest ograniczona do minimum. Zadłużona firma nie ma nawet dodawanego do nazwy dodatku „w restrukturyzacji”. Postępowanie to jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy wierzytelności sporne nie przekraczają 15% sumy wierzytelności. Ważne jest również to, że dłużnik ma odpowiednio dużo czasu a jego wierzyciele darzą go nadal odpowiednim poziomem zaufania. Jeżeli te warunki są spełnione a widzą ryzyko, że firma może utracić płynność finansową powinni skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: