Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Plan restrukturyzacyjny

Dariusz Kwiatkowski|12 grudnia 2015|Komentarze (0)

Stworzenie planu restrukturyzacyjnego jest często przedstawiane jako olbrzymie wyzwanie. Nie zawsze tak jest – wiele problemów wynika z faktu, że nie każdy wie, czym jest plan restrukturyzacyjny. Nie każdy też wie jak go napisać, aby był zgodny z wymogami praktycznymi.

Plan restrukturyzacyjny – nie zawsze łatwe zadanie

Celem nadrzędnym planu restrukturyzacyjnego jest stworzenie warunków umożliwiających zaspokojenie wierzycieli bez konieczności ogłaszania upadłości przedsiębiorstwa. Jednak tak sformułowany cel jest nieco zbyt abstrakcyjny, aby pod jego kątem tworzyć plan. Dlatego należy zawsze kierować się trzema podstawowymi pytaniami.

  • Jaka jest przyczyna trudnej sytuacji dłużnika?
  • Jakie – wstępnie – środki można przedsięwziąć i jakie koszty się z nimi wiążą?
  • Jak powinien wyglądać wykonalny harmonogram planu restrukturyzacyjnego?

Odpowiedzi na te trzy pytania pozwalają sformułować chociażby zarys planu restrukturyzacyjnego.

Forma i logika

Plan restrukturyzacyjny musi wyczerpująco opisywać nie tylko środki pozwalające na zażegnanie ryzyka niewypłacalności, ale także analizę szans i zagrożeń przedsiębiorstwa, co czyni ten dokument bardziej skomplikowanym. Zasadniczo nie ma jednego uniwersalnego szablonu planu restrukturyzacyjnego, choć prawo określa pewne minimalne wymagania formalne, które każdy wniosek musi zawierać.

Jednak brak zunifikowanego wzoru dokumentu jest źródłem potencjalnych problemów, ponieważ pozostawia możliwość zarzucenia planowi niedoskonałości technicznej. Jednocześnie jednak właśnie takie ukonstytuowanie wniosku restrukturyzacyjnego pozwala na dostosowanie tej formy przeciwdziałania niewypłacalności do specyfiki przedsiębiorstwa.

Należy jednak pamiętać, że plan restrukturyzacyjny nie jest dokumentem, który pozwala na jednorazowe uniknięcie niewypłacalności – taki jest jego cel nadrzędny, ale ostatecznie wiedza zdobyta dzięki analizie przyczyn trudnej sytuacji oraz faktycznego stanu przedsiębiorstwa w kontekście kondycji sektora gospodarczego dają informacje przydatne również w prowadzeniu działalności po zamknięciu procesu restrukturyzacyjnego.

Całość jest więc pewnym logicznym ciągiem. Zaczyna się od analizy przyczyn trudnej sytuacji. Następnie określa się specyfikę błędów popełnianych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W końcu formułuje się sposoby naprawy błędów oraz zminimalizowania ich negatywnych skutków, co ostatecznie prowadzi do zażegnania ryzyka niewypłacalności. Jednocześnie dobry plan restrukturyzacyjny tworzy podstawy do sprawnego działania organizacji po zakończeniu restrukturyzacji.

Plan restrukturyzacyjny powinien zostać sporządzony przez doradcę restrukturyzacyjnego, który posiada odpowiednie doświadczenie i wiedzę na temat branży w której działa przedsiębiorstwo.

Podsumowanie

Plan restrukturyzacyjny jest dokumentem o pewnych minimalnych wymogach technicznych, ale możliwym do dostosowania do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa i warunków mikro oraz makroekonomicznych. To stwarza poważne trudności w przygotowaniu wiarygodnego i kompleksowego planu nawet na etapie wstępnego planu. Dlatego w kolejnych wpisach będę starał się zawrzeć informacje na temat szczegółowych zadań, które należy wykonać, aby przygotować w pełni skuteczny plan restrukturyzacyjny.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: