Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy podczas drugiej fali pandemii?

Dariusz Kwiatkowski|26 października 2020|Komentarze (0)

Obostrzenia wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa znacząco ograniczają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w wielu branżach. Ciągle otwartym pytaniem pozostaje, czy i ewentualnie na jakich zasadach przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o rządową pomoc – oczywiście wykraczającą poza te formy, które już zostały wprowadzone do polskiego systemu prawa. Co prawda w mediach można już odnaleźć pewne – oczywiście nieoficjalne – informacje dotyczące projektowanych, nowych form rządowej pomocy dla przedsiębiorców, jednak wydaje się, że do czasu, gdy nie staną się one obowiązującym prawem lepiej dyskutować o tym, z czego na pewno przedsiębiorcy mogą skorzystać. Tutaj zaś, niestety, możliwości wydają się coraz mniej przystawać do potrzeb.

(Dla niektórych) zwolnienie ze składek na ZUS

Przed omówieniem szczegółowych rozwiązań, z jakich obecnie mogą korzystać przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji, należy zasygnalizować, że ustawodawca zdecydował się skierować je jedynie do tych branża, które – przynajmniej tak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka – najbardziej ucierpiały w obecnym stadium rozwoju pandemii. Problem ten jest dobrze widoczny właściwie w każdej z form obecnie oferowanego wsparcia. W pierwszej kolejności warto wspomnieć o możliwości uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ZUS, a więc na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Na mocy „tarczy antykryzysowej 5.0” ze wskazanej tu możliwości będą mogli skorzystać przedsiębiorcy działający w sektorze turystycznym, hotelarskim, organizacji i obsługi targów, konferencji i wystaw – przy czym rozstrzygające znaczenie będzie miał w tej kwestii przyjęty przez przedsiębiorcę kod przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Niestety, warunkiem uzyskania zwolnienia jest wykazanie, że w pierwszych z miesięcy objętych wnioskiem przychód z działalności był co najmniej o 75% niższy, niż w analogicznym miesiącu roku 2019. To zaś – nawet w obecnych warunkach – jest wręcz zaporowy warunek. 

Różne świadczenia – jednak trudno dostępne

Obok wskazanych powyżej perspektyw przedsiębiorcy mają prawo ubiegania się świadczenie postojowe oraz dodatkowe świadczenie postojowe. Pierwsze przysługuje agentom turystycznym, pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym – również biorąc pod uwagę wybraną przez nich przeważającą działalność w Polskiej Klasyfikacji. Wysokość tego świadczenia określono na 2 080 złotych, wprowadzając jednocześnie zasadę, zgodnie z którą można z niego skorzystać maksymalnie trzy razy. Jednocześnie trzeba pamiętać, że ustawodawca zróżnicował zasady ubiegania się o tę pomoc, w zależności od poszczególnych branż. 

Dla agentów turystycznych warunkiem jest rozpoczęcie prowadzenia działalności przed 1 kwietnia 2020 roku oraz spowodowanie przestoju w prowadzonej działalności przez COVID-19, a także brak podlegania ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Natomiast dodatkowe warunki muszą spełnić piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. W ich przypadku dodatkowo konieczne jest zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej po 31 sierpnia br. oraz „sezonowość” działalności i wykonywanie jej w 2019 roku maksymalnie przez dziewięć miesięcy. 

Pozostali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o formy wsparcia na zasadach ogólnych. Biorąc zaś pod uwagę fakt, że prowadzący działalność gospodarczą z większości dostępnych już form pomocy dedykowanych obecnej sytuacji skorzystali wiosną, aktualnie właściwie jest ona dla nich niedostępna – przynajmniej do czasu, jak ustawodawca zdecyduje się na jej ponowne uruchomienie. Wobec tego właściwie jedynym rozwiązaniem pozostaje ubieganie się o dostęp do instrumentów istniejących także w zwyczajnych okolicznościach, a więc np. o odroczenie bądź rozłożenie na raty różnego rodzaju świadczeń publicznoprawnych. 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Pamiętać jednak należy, że w przypadku przedsiębiorców którzy stoją na skraju niewypłacalności nadal obowiązuje doskonałe narzędzie w postaci uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Więcej o tym środku ratowania firm w kryzysie (obowiązującym do końca czerwca 2020 roku) przeczytasz tutaj.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: