Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Kolejna próba cyfryzacji postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

Dariusz Kwiatkowski|13 lutego 2021|Komentarze (0)

Pandemia pokazała, jak ważną – i niestety ty w wielu obszarach wciąż zaniedbaną – kwestią jest cyfryzacja.

Prawie powszechne wprowadzenie pracy zdalnej w branżach, których działalność pozwala na korzystanie z tego rozwiązania dowiodło, że bardzo wiele spraw można załatwić przez Internet.

Niestety, szeroko pojęta sfera usług publicznych ciągle pozostaje poza tymi możliwościami.

Pomimo tego, że w ostatnich latach wielokrotnie zapowiadano rozszerzenie zakresu spraw – sądowych, czy administracyjnych – które będzie można załatwić w online, w istocie niewiele udało się osiągnąć.

Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku cyfryzacji postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Ustawodawca już kilkukrotnie przesuwał wejście w życie właściwych przepisów, a budowa samych portali mających obsługiwać tego rodzaju postępowania ciągle trwa. Czy tym razem będzie inaczej?

Cyfryzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

A co z systemem?

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektami rozporządzeń, które mają uregulować działanie specjalnego systemu teleinformatycznego dedykowanego obsłudze spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Właściwie, gdyby trzymać się pierwotnych założeń, powinien on już dawno funkcjonować, wraz z pierwotnie planowaną datą wejścia w życie przepisów o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Data ta była kilkukrotnie przesuwana, a w myśl aktualnych regulacji ma nią być 1 lipca 2021 roku.

Niestety, trudno obecnie w jakikolwiek sposób ocenić działanie tego systemu, gdyż po prostu nie ujrzał on jeszcze światła dziennego.

Nie wiadomo także, czy ustawodawca zdecyduje się na budowę nowego systemu do kompleksowej obsługi spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, czy też postawi na rozszerzenie funkcjonalności Krajowego Rejestru.

W każdym razie, kiedy się spojrzy na historie różnej maści cyfryzacji usług publicznych w Polsce, to zawsze podstawowym problemem nie były regulacje prawne, ale właśnie budowa odpowiedniego systemu informatycznego.

Właściwie trudno podać przykład unowocześniania funkcjonowania administracji publicznej, czy sądownictwa, który nie rozbił się właśnie o tego typu problemy.

Pozostaje mieć nadzieję, że tym razem będzie inaczej – zwłaszcza, że digitalizacja upadłości i restrukturyzacji znacząco przyspieszyłaby tok tego rodzaju spraw.

To zaś jest w czasie kryzysu bardzo potrzebne właściwie wszystkim przedsiębiorcom.

Rząd opracowuje zmiany

Wydaje się, że właśnie na takie przyspieszenie stawia także ustawodawca.

Opracowywane przepisy zakładają m.in., że doręczenie pism będzie następować poprzez ich odebranie na koncie w teleinformatycznym dedykowanym do obsługi postępowań sądowych.

Jednocześnie prawodawca ma zamiar wprowadzić domniemanie doręczenia – po 14 dniach od wprowadzenia pisma do systemu będzie można uznać, że dotarło ono do adresata.

W każdym razie – zarówno po doręczeniu pisma, jak i po upływie wskazanego terminu – nadawca mailowo otrzyma potwierdzenie doręczenia.

W potwierdzeniu zostaną zawarte informacje dotyczące danych adresata, numeru sprawy oraz sposobu doręczenia – a więc odpowiedź na pytanie, czy adresat faktycznie odebrał dokument, czy też w sprawie znajduje zastosowanie fikcja.

Co prawda dyskusyjną wydaje się idea „cyfryzowania” także nieprofesjonalnego obrotu, a więc elektroniczne doręczanie pism także konsumentom, jednak warto wskazać, że tego rodzaju rozwiązania coraz częściej są podejmowane przez ustawodawcę.

Wystarczy wskazać na procedowane obecnie przez Sejm rządowe projekty zmierzające do znaczącego rozszerzenia możliwości stosowania rozpraw online w postępowaniu cywilnym i sądowo-administracyjnym, czy komunikowania się sądu z profesjonalnymi pełnomocnikami – a więc np. adwokatami bądź radcami prawnymi – za pomocą zwykłej skrzynki mailowej bądź telefonicznie.

Zwłaszcza wobec doświadczeń ostatnich miesięcy tego rodzaju ewolucja nie wydaje się niczym nadzwyczajnym, jednak zawsze trzeba pamiętać z jednej strony o bezpieczeństwie danych, z drugiej zaś o zagwarantowaniu praw procesowych podmiotów, które nie mają obowiązku posługiwać się nowymi technologiami.

Dariusz Kwiatkowski
doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Photo by John Schnobrich on Unsplash

***

Upadły konsument może otrzymać pieniądze na mieszkanie

Statystyki jasno dowodzą, że tzw. upadłość konsumencka zyskuje co raz większą popularność, stając się istotną metodą oddłużenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Pomimo tego, że tego rodzaju postępowanie toczy się w ramach reguł określonych przez Prawo upadłościowe, istnieją spore różnice pomiędzy „tradycyjną” upadłością przedsiębiorców, a analogicznymi rozwiązaniami stosowanymi wobec konsumentów [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: