Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Jakie wierzytelności mogą, a jakie nie mogą zostać objęte układem?

Dariusz Kwiatkowski|15 marca 2018|2 komentarze

Jedną z podstawowych zasad restrukturyzacji jest tzw. powszechność układu – czyli możliwość objęcie nim wszystkich wierzytelności dłużnika.

Jednak jak to zazwyczaj w prawie bywa zasada ta doznaje szeregu wyjątków, które mają niebagatelny wpływ zarówno na przebieg postępowania, jak i możliwości dochodzenia w jego ramach konkretnych świadczeń przez dłużników.

Dlatego poznanie katalogu wierzytelności, które mogą i które nie mogą zostać objęte układem jest kluczowe przede wszystkim dla tych, którzy chcą dochodzić swoich praw od dłużnika.

Wierzytelności objęte układem

Wierzytelności, które mogą zostać objęte układem

Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym układ może objąć trzy kategorie wierzytelności.

Pierwszą z nich są wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Ponadto układem mogą zostać objęte odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz  wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu. Bez znaczenia jest źródło wierzytelności, restrukturyzowane mogą być te o charakterze zarówno cywilnoprawnym, jak i publicznoprawnym. Jednocześnie nie ma tu znaczenia problem wymagalności.

Oczywiście układem można objąć jedynie te wierzytelności, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – natomiast wszystkie wierzytelności powstałe po tej dacie nie podlegają restrukturyzacji w otwartym postępowaniu.

Ze względu na wielość postępowań restrukturyzacyjnych chwila ich otwarcia będzie liczona w nieco odmienny sposób.

W przypadku przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego będzie to dzień wydania postanowienia o otwarciu któregoś z tych postępowań.

Natomiast w postępowaniu o zatwierdzenie układu uznaje się, że skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego powstają z tzw. dniem układowym – wyznaczonym przez dłużnika niezwłocznie po rozpoczęciu pełnienia funkcji przez nadzorcę układu.

Wyjątkiem od reguły nieobejmowania wierzytelności powstałych po otwarciu restrukturyzacji układem są odsetki od wierzytelności. Niestety ustawodawca nie sprecyzował, czy chodzi tutaj o odsetki powstałe od wierzytelności objętych układem, czy też od jakichkolwiek wierzytelności.

Należy pamiętać, że odsetki mają charakter świadczenia ubocznego, dlatego trzeba przyjąć, że układem mogą być objęte tylko te, które wynikają ze wierzytelności wchodzących w skład układu.

Ponadto w sytuacji, gdy w czasie wykonywania układu ziści się warunek konieczny do powstania wierzytelności dłużnik ma obowiązek ją wykonać na zasadach przewidzianych przez układ. W takich okolicznościach nie ma obowiązku zmiany jego treści.

Wierzytelności nie objęte układem

Jednocześnie ustawodawca wskazał katalog wierzytelności, które nie mogą zostać objęte układem.

Generalnie określając ich charakter można stwierdzić, że są to wierzytelności mające bardziej „prywatny” charakter.

Przede wszystkim spod możliwości objęcia układem ustawodawca wyłączył wierzytelności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Układ nie obejmuje także roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw – a więc do ich dochodzenia należy stosować właściwe środki cywilnoprawne.

Ponadto poza układem znajdują się wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku, jednak tylko w przypadku, gdy wierzytelności te powstały po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i po wejściu spadku do masy układowej lub sanacyjnej.

W ramach układu nie można restrukturyzować także wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik.

Układ nie obejmuje także wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem.

Dariusz Kwiatkowski
doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Photo by Travis Essinger on Unsplash

***

Zarządca sukcesyjny może osobiście odpowiadać za długi przedsiębiorcy

W biznesie liczy się czas – właściwie przypomnienie tego rodzaju idei może służyć jedynie za wstęp do dalszych rozważań, gdyż właściwie jest to kwestia oczywista.

Z tego właśnie względu dla przedsiębiorców tak sporym problemem jest załatwienie różnego rodzaju formalności: od wpisów do KRS, poprzez uzyskiwanie różnego rodzaju zgód i pozwoleń wymaganych przy danym rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, aż po [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marek 16 października, 2018 o 23:11

Dzień dobry.
Zwracam się z pytaniem, gdyż m mojej sprawie postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego zostało wydane w dniu 12.09.2018 r. natomiast komornik zajął rachunki bankowy bieżący spółki w dniu 14.09.210 8r. i bank przekazał srodki do organu egzekucyjnego w dniu 24.09.2108 r. Powstaje pytanie czy przkazane środki będą objęte układem i powiny być zwrócone do w celu podziału w układzie czy Komornik może je przekzać do wierzyciela i zakończyć egzekucję.

Odpowiedz

Interior Design Ruang Tamu 30 listopada, 2018 o 14:30

Magnificent site. Plenty of helpful info here. I am sending it to several pals ans additionally sharing in delicious.
And certainly, thank you to your sweat! https://Interior.my/contact-us

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kwiatkowski & Wspólnicy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kwiatkowski & Wspólnicy z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@kosmal-kwiatkowski.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: