Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Upadłość konsumencka

30 sierpnia 2019 roku przyjęto ustawę, w poważny sposób reformującą Prawo upadłościowe. Jak często bywa przy tego rodzaju okazjach, dokonano zmian wielu obowiązujących przepisów tej ustawy (np. wprowadzając instytucję prepacku do upadłości konsumenckiej, o czym przeczytasz tutaj), a także dodano nowe, wprowadzające nieznane dotąd instytucje. W tej drugiej grupie mieści się skarga na czynności syndyka, […]

Krajowy Rejestr Zadłużonych to niezwykle ważny etap w informatyzacji procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Truizmem jest twierdzenie, że informatyzacja stanowi przyszłość, a właściwie konieczność dla wszystkich postępowań przed organami władzy publicznej. Niestety w Polsce proces ten następuje stosunkowo wolno. Co prawda w ostatnich latach poczyniono pewne kroki w kierunku rozwoju możliwości elektronicznego załatwiania różnego rodzaju spraw […]

Statystyki jasno dowodzą, że tzw. upadłość konsumencka zyskuje co raz większą popularność, stając się istotną metodą oddłużenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Pomimo tego, że tego rodzaju postępowanie toczy się w ramach reguł określonych przez Prawo upadłościowe, istnieją spore różnice pomiędzy „tradycyjną” upadłością przedsiębiorców, a analogicznymi rozwiązaniami stosowanymi wobec konsumentów. Jedną z najważniejszych odmienności są […]

Projektowanie zmiany w upadłości konsumenckiej 2019

Dariusz Kwiatkowski|12 października 2018|3 komentarze

Od maja 2018 roku rząd prowadzi proces legislacyjny zmian w Prawie upadłościowym. Pod koniec października projektodawcy zakończyli zbieranie uwag do projektu noweli, jednak sądząc po ich ilości oraz skomplikowania zgłaszanych postulatów nie należy spodziewać się zdecydowanego przyspieszenia prac. Łącznie 27 podmiotów – zwłaszcza przedstawicieli sądownictwa i organów rządowych – zgłosiło 161 uwag. Jak na razie […]

Spotkałem się ostatnio z bardzo ogólnym pytaniem jak wyjść z długów ? Pytanie jest oczywiście bardzo szerokie i odpowiedź nie jest łatwa. Trzeba jednak zacząć po kolei. Postanowiłem, że przygotuje ten wpis, który będzie podstawową mapą co w jakiej sytuacji należy lub można zrobić. Należy go traktować jako podstawowy przewodnik/odsyłacz do właściwych wpisów. Po pierwsze […]