Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

listopad 2020

Poprzednio omówione – a raczej zasygnalizowane – typy postępowania restrukturyzacyjnego co do zasady można zainicjować w przypadku występowania odpowiedniego poziomu wierzytelności spornych. Wybór de facto dokonuje się poprzez określenie odsetka wierzytelności spornych. Postępowanie sanacyjne może zostać otwarte w każdym przypadku niezależnie od procentowego udziału wierzytelności spornych i przeznaczone jest dla przedsiębiorstw w najtrudniejszej sytuacji. Z […]

Postępowanie układowe wymaga prowadzenia sporu

Dariusz Kwiatkowski|04 listopada 2020|2 komentarze

Biorąc pod uwagę kolejność regulacji Prawa restrukturyzacyjnego trzy „pierwsze” postępowania – a więc o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego – przeznaczone są dla tych dłużników, którzy cechują się posiadaniem określonego poziomu wierzytelności spornych. To z kolei oznacza, że wybór którejś z tych trzech procedur jest w dużej mierze zależny od tego, czy […]

Jeżeli jednym z lepszych sposobów wyboru typu postępowania restrukturyzacyjnego jest „dopasowanie go” do skali trudności, z jakimi boryka się przedsiębiorca, można uznać, że dla bardziej skomplikowanych zagadnień właściwsze jest przyspieszone postępowanie układowe. Oczywiście trudno w sposób abstrakcyjny – a więc bez precyzyjnego odnoszenia się do okoliczności konkretnego przypadku – oceniać zasadność wyboru akurat tej formy […]

Poszukując odpowiedzi na – coraz częściej pojawiające się pytanie – o to, jaki sposób restrukturyzacji przedsiębiorstwa wybrać w dobie panującego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, należy wskazać na pewną, często się sprawdzającą, ogólną zasadę: im bardziej skomplikowana sytuacja przedsiębiorstwa, tym bardziej zaawansowany sposób jego restrukturyzowania należy wybrać. Prawo restrukturyzacyjne oczywiście daje takie możliwości – pomiędzy każdym […]