Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

grudzień 2015

Zdolność restrukturyzacyjna

Dariusz Kwiatkowski|31 grudnia 2015|Komentarze (0)

Żaden z przepisów dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw nie wprowadza wprost pojęcia zdolności restrukturyzacyjnej, jednak można je wyprowadzić przez analogię do pojęcia zdolności upadłościowej.  Praktyce zdolność restrukturyzacyjną będzie posiadało każde przedsiębiorstwo, w stosunku do którego możliwe jest przeprowadzenie co najmniej jednego typu postępowania restrukturyzacyjnego. Kto posiada zdolność restrukturyzacyjną? Zdolność restrukturyzacyjną posiadać będą wszyscy przedsiębiorcy – jest to pojęcie […]

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (w dalszej części artykułu zwany dla uproszczenia „CRRiU”) ma być centralną instytucją, jeśli chodzi o udostępnianie informacji oraz dominującym kanałem przesyłania pism i wniosków w sprawach związanych z procesem restrukturyzacyjnym. CRRiU ma szansę w pełni uporządkować procedury związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym. Przede wszystkim mają się w nim znaleźć wzory pism i […]

Sąd restrukturyzacyjny

Dariusz Kwiatkowski|29 grudnia 2015|Komentarze (0)

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne, wielu dłużników zastanawia się jaki sąd rozstrzygał będzie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z nową ustawą sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny, a sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy. Co do zasady sąd rejonowy – sąd gospodarczy ma siedzibę w mieście będącym siedzibą sądu […]

Wniosek restrukturyzacyjny

Dariusz Kwiatkowski|21 grudnia 2015|Komentarze (1)

Wniosek restrukturyzacyjny jest dokumentem, który może skutecznie i szybko rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne. Może – ponieważ błędy formalne mogą spowodować, że wniosek zostanie zwrócony a w przypadku, gdy sąd uzna, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego odbędzie się z pokrzywdzeniem wierzycieli może nawet oddalić wniosek. Trzeba jednak podkreślić, że pod tym pojęciem kryje się zarówno wniosek restrukturyzacyjny do banku […]

Plan restrukturyzacyjny

Dariusz Kwiatkowski|12 grudnia 2015|Komentarze (0)

Stworzenie planu restrukturyzacyjnego jest często przedstawiane jako olbrzymie wyzwanie. Nie zawsze tak jest – wiele problemów wynika z faktu, że nie każdy wie, czym jest plan restrukturyzacyjny. Nie każdy też wie jak go napisać, aby był zgodny z wymogami praktycznymi. Plan restrukturyzacyjny – nie zawsze łatwe zadanie Celem nadrzędnym planu restrukturyzacyjnego jest stworzenie warunków umożliwiających zaspokojenie […]