Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Kiedy niektórzy przedsiębiorcy decydowali się na otwarcie swoich biznesów pomimo obowiązujących ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, wiele osób zastanawiało się, czy organy państwa zdecydują się na surowe egzekwowanie konsekwencji tego rodzaju decyzji.

Co prawda w mediach łatwo można znaleźć różnego rodzaju informacje o poleceniach, czy instrukcjach przesyłanych do jednostek prokuratury lub sanepidu, jednak wiadomo, że w istocie spór ten rozstrzygnie się w sądach – zgodnie z Konstytucją mają one prawo samodzielnej oceny poprawności wprowadzanych rozporządzeń, stąd w ramach spraw sądowych można powoływać całą gamę argumentów na rzecz nielegalności różnego rodzaju ograniczeń bądź zakazów w prowadzeniu działalności gospodarczej obowiązujących właśnie na mocy rozporządzeń.

Sądy zaś właściwie nie mają wątpliwości po czyjej stronie jest racja w tym sporze.

Restrykcje nie mają podstaw prawnych

Kształtuje się linia orzecznicza

Trudno o pełne statystyki dotyczące orzecznictwa w zakresie sporów o przestrzeganie obostrzeń pandemicznych, jednak z dostępnych źródeł wyjawia się obraz właściwie jednolitej linii orzeczniczej, w której sądy – zarówno administracyjne, jak i karne – uznają, że wprowadzenie daleko idących ograniczeń w drodze rozporządzenia było niezgodne z ustawą o przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym, a co za tym idzie także z Konstytucją.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

Pandemia pokazała, jak ważną – i niestety ty w wielu obszarach wciąż zaniedbaną – kwestią jest cyfryzacja.

Prawie powszechne wprowadzenie pracy zdalnej w branżach, których działalność pozwala na korzystanie z tego rozwiązania dowiodło, że bardzo wiele spraw można załatwić przez Internet.

Niestety, szeroko pojęta sfera usług publicznych ciągle pozostaje poza tymi możliwościami.

Pomimo tego, że w ostatnich latach wielokrotnie zapowiadano rozszerzenie zakresu spraw – sądowych, czy administracyjnych – które będzie można załatwić w online, w istocie niewiele udało się osiągnąć.

Podobnie sprawa przedstawia się w przypadku cyfryzacji postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Ustawodawca już kilkukrotnie przesuwał wejście w życie właściwych przepisów, a budowa samych portali mających obsługiwać tego rodzaju postępowania ciągle trwa. Czy tym razem będzie inaczej?

Cyfryzacja postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych

A co z systemem?

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektami rozporządzeń, które mają uregulować działanie specjalnego systemu teleinformatycznego dedykowanego obsłudze spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

W okresie pandemii praca zdalna na stałe zadomowiła się właściwie w tych wszystkich branżach, gdzie tego rodzaju świadczenie obowiązków przez zatrudnionych jest możliwe.

W polskich warunkach chyba po raz pierwszy wręcz masowo skorzystano z home office’u, który w wielu innych krajach może nie był powszechnym rozwiązaniem, ale z pewnością dużo częściej spotykanym.

Biorąc pod uwagę różnego rodzaju badania i prognozy wydaje się, że ten model świadczenia pracy na dłużej zagości nad Wisłą, najpewniej przybierając postać pracy hybrydowej – a więc łączącej pobyt w biurze z pracą w z domu.

W każdym razie nie ma obecnie wątpliwości, że zdecydowanym ułatwieniem dla pracodawców i pracowników byłoby uregulowanie nowych form świadczenia pracy w Kodeksie pracy.

Opracowywanie stosownego projektu trwa – jednak ciągle napotyka na spore trudności, które zdecydowanie oddalają perspektywę wejścia w życie oczekiwanych rozwiązań.

Praca zdalna

Niewystarczające regulacje

W pierwszym rzędzie warto przypomnieć, że w Kodeksie pracy funkcjonują przepisy dotyczące tzw. telepracy, przez którą rozumie się pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

Na czas kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie specjalnego, uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Statystyki pokazują, że postępowanie to cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród małych przedsiębiorców – w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Niestety tradycyjne postępowania uregulowane w Prawie restrukturyzacyjnym przeważnie zabierają dużo więcej czasu, zwłaszcza ze względu na konieczność szerszego, niż w przypadku uproszczonej restrukturyzacji, zaangażowania sądów.

Jednak w istocie każda restrukturyzacja może być prosta – wszystko zależy od właściwego i w pełni profesjonalnego przygotowania sprawy. Do tego zaś potrzeba specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Pre-pack

Przewaga uproszczonej restrukturyzacji

Istotą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest jego maksymalne odformalizowane.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl

Poprzednio omówione – a raczej zasygnalizowane – typy postępowania restrukturyzacyjnego co do zasady można zainicjować w przypadku występowania odpowiedniego poziomu wierzytelności spornych.

Wybór de facto dokonuje się poprzez określenie odsetka wierzytelności spornych.

Postępowanie sanacyjne może zostać otwarte w każdym przypadku niezależnie od procentowego udziału wierzytelności spornych i przeznaczone jest dla przedsiębiorstw w najtrudniejszej sytuacji.

Z pewnością może być także przydatna w czasie obecnego kryzysu – w jaki więc sposób efektywnie skorzystać z sanacji?

Postępowanie sanacyjne

Działania sanacyjne warunkiem otwarcia postępowania

W pierwszej kolejności warto przybliżyć zasygnalizowane powyżej wątki.

Czytaj dalej >>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 600 325 275e-mail: biuro@kosmal-kwiatkowski.pl