Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Postępowanie układowe

Dariusz Kwiatkowski|18 listopada 2015|Komentarze (0)

Postępowanie układowe w ogólnym zarysie jest zbliżone do przyspieszonego postępowania układowego, natomiast kluczową rolę odgrywają w tym przypadku nie podobieństwa, ale różnice. Tutaj już bowiem pojawia się konieczność przygotowania opisu składu masy układowej, co komplikuje cały proces i znacząco go przedłuża.

W założeniu postępowanie to powinno trwać do 12 miesięcy. W tym postępowaniu z kolei nie ma ograniczeń w zakresie procentowego udziału wierzytelności spornych do ogólnej kwoty wierzytelności (w przyspieszonym postępowaniu układowym 15%).

Nowe postępowanie układowe

Postępowanie układowe wymaga ścisłej współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, który docelowo powinien zostać wybrany do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego. Warto tu zauważyć, że tym ściślejsza musi być współpraca, im bardziej sformalizowane jest postępowanie naprawcze, a w tym przypadku z pewnością można już mówić o wysokim stopniu formalizacji.

Należy także nadmienić, że w przypadku postępowania układowego dochodzi do pewnego ograniczenia swobody przedsiębiorstwa – wszystkie czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody nadzorcy sądowego. Mając na uwadze fakt, że w dzisiejszych czasach prowadzenie biznesu wymaga bardzo szybkich decyzji ważne, żeby w postępowaniu układowym nadzorcą sądowym został doradca restrukturyzacyjny, który zna daną branżę i cieszy się zaufaniem dłużnika i wierzycieli.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: