Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Bez kategorii

Na swoim blogu umieściłem wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego – wzór. Mam nadzieję, że będzie pomocny pełnomocnikom i podmiotom szukającym pomocy w PPU. Wniosek możecie znaleźć pod tym linkiem. Pamiętajmy jednak, że sam wniosek to nie wszystko. Kluczowy jest solidny plan restrukturyzacyjny. Bo prawidłowo restrukturyzacja zaczyna się wraz z przygotowaniem planu restrukturyzacyjnego a potem […]

Wielu dłużników z niepokojem i pewną nieufnością podchodzi do problemu przekazania zarządu swoim majątkiem osobom trzecim. W postępowaniu sanacyjnym jest to swego rodzaju norma, wynikająca z faktu, że ustawodawca dba o wywarzenie interesów dłużnika i jego wierzycieli. W pewien sposób domniemuje się, że pozostawienie pełnego zarządu majątkiem samemu dłużnikowi może prowadzić do dalszego pogłębiania się […]

Polski ustawodawca zdążył nas przyzwyczaić do tworzenia regulacji pełnych wyjątków. Nie inaczej jest z Prawem restrukturyzacyjnym, które przewiduje szereg odmienności w przypadku prowadzenia restrukturyzacji niektórych przedsiębiorców – wśród nich są podmioty emitujące obligacje. W obecnym stanie prawnym – w przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych przez Prawo upadłościowe i naprawcze – odrębne postępowanie restrukturyzacyjne dotyczy co do […]

Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym nadzorca sądowy przedstawia na zgromadzeniu wierzycieli główne założenia planu restrukturyzacyjnego. Natomiast w postępowaniu sanacyjnym zarządca przedstawia na takim zgromadzeniu sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego w toku postępowania sanacyjnego oraz efekty podjętych zabiegów, a także główne działania, które zgodnie z planem restrukturyzacyjnym zostaną podjęte […]

W toku prowadzonej działalności gospodarczej mogą nastąpić różnorodne okoliczności utrudniające, czy wręcz uniemożliwiające normalną działalność przedsiębiorcy. Oczywiście w tej grupie mieszczą wszelakie problemy finansowe, jednak nie raz wynikają one także w przyczyn stricte prawnych, związanych z problemów z reprezentacją. Bez względu na to, czy przedsiębiorca prowadzi swój biznes jako osoba fizyczna, czy prawna może utracić […]