Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

styczeń 2020

Problemy z płynnością finansową przedsiębiorcy zawsze powoduje duże napięcie w jego relacjach z wierzycielami. Stąd dłużnik chcący skutecznie i sprawnie przeprowadzić restrukturyzację swojego biznesu nie powinien tracić żadnej okazji do zbudowania swojej wiarygodności, jako osoba rzeczywiście zainteresowana wyjściem z patowej sytuacji. Jedną z pierwszych okazji do tego jest formułowanie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Inicjatywa […]

Z punktu widzenia realizacji celów postępowania restrukturyzacyjnego najważniejsze znaczenie ma stan majątku dłużnika. Jeżeli jest on zadawalający, a więc nieobciążony nadmiarem zobowiązań, można założyć, że realizacja celów restrukturyzacji – zwłaszcza maksymalna spłata wierzycieli oraz umożliwienie dłużnikowi dalszego prowadzenia działalności gospodarczej – jest osiągalna. Problemy pojawiają się wówczas, gdy m.in. majątek obciążony jest niekorzystnymi zobowiązaniami, zwłaszcza […]