Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

styczeń 2020

Skutki Uchwały SN z dnia 23.01.2020 r.

Dariusz Kwiatkowski|24 stycznia 2020|Komentarze (0)

Sąd Najwyższy na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r. o rozstrzygnięciu rozbieżności w wykładni prawa występującej w orzecznictwie Sądu Najwyższego podjął w dniu 23 stycznia 2020 r. Uchwałę składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. W posiedzeniu trzech izb uczestniczyło 59 sędziów, natomiast sześciu z […]

Nowy Rok przeważnie przynosi spore zmiany w obowiązujących przepisach prawa. Nie inaczej było także w tym roku, kiedy od 1 stycznia weszła w życie m.in. ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. W akcie tym ustawodawca próbował zminimalizować ilość różnego rodzaju formalności – często typowo biurokratycznych […]

30 sierpnia 2019 roku przyjęto ustawę, w poważny sposób reformującą Prawo upadłościowe. Jak często bywa przy tego rodzaju okazjach, dokonano zmian wielu obowiązujących przepisów tej ustawy (np. wprowadzając instytucję prepacku do upadłości konsumenckiej, o czym przeczytasz tutaj), a także dodano nowe, wprowadzające nieznane dotąd instytucje. W tej drugiej grupie mieści się skarga na czynności syndyka, […]

Krajowy Rejestr Zadłużonych to niezwykle ważny etap w informatyzacji procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Truizmem jest twierdzenie, że informatyzacja stanowi przyszłość, a właściwie konieczność dla wszystkich postępowań przed organami władzy publicznej. Niestety w Polsce proces ten następuje stosunkowo wolno. Co prawda w ostatnich latach poczyniono pewne kroki w kierunku rozwoju możliwości elektronicznego załatwiania różnego rodzaju spraw […]

Statystyki jasno dowodzą, że tzw. upadłość konsumencka zyskuje co raz większą popularność, stając się istotną metodą oddłużenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Pomimo tego, że tego rodzaju postępowanie toczy się w ramach reguł określonych przez Prawo upadłościowe, istnieją spore różnice pomiędzy „tradycyjną” upadłością przedsiębiorców, a analogicznymi rozwiązaniami stosowanymi wobec konsumentów. Jedną z najważniejszych odmienności są […]