Dariusz Kwiatkowski

doradca restrukturyzacyjny
radca prawny

Zakorzeniony w biznesie licencjonowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny. Doświadczenie zdobywał przy największej restrukturyzacji budowlanej grupy kapitałowej notowanej na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Skutecznie zrestrukturyzował warszawskiego dewelopera będąc wiceprezesem zarządu. Zasiadał w licznych radach nadzorczych spółek kapitałowych.
[Więcej >>>]

Listopad 2015

Doradca restrukturyzacyjny

Dariusz Kwiatkowski|27 listopada 2015|Komentarze (0)

Doradca restrukturyzacyjny to nowy zawód, który zastępuję dotychczasowy zawód syndyka. Od 1 stycznia 2016 roku nie ma już bowiem ustawy o licencji syndyka a jest ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Zmiana nazewnictwa wiążę się z wejściem w życie zupełnie nowego prawa – prawa restrukturyzacyjnego. Ustawa ta zastępuje regulacje prawa upadłościowego odnoszące się do upadłości z możliwością zawarcia […]

Postępowanie sanacyjne

Dariusz Kwiatkowski|22 listopada 2015|3 komentarze

Postępowanie sanacyjne to najbardziej inwazyjna i jednocześnie najbardziej inwazyjna forma restrukturyzacji, która pod wieloma względami podobna jest do postępowania upadłościowego.Procesem tym obejmuje się przedsiębiorstwa niewypłacalne i często w fatalnej kondycji. Od chwili rozpoczęcia postępowania dłużnik przestanie zarządzać własnym majątkiem, obowiązek ten przekazując zarządcy wyznaczonemu przez sąd. Zarządca stanie się stroną postępowań oraz zdobędzie uprawnienie do renegocjacji […]

Postępowanie układowe

Dariusz Kwiatkowski|18 listopada 2015|Komentarze (0)

Postępowanie układowe w ogólnym zarysie jest zbliżone do przyspieszonego postępowania układowego, natomiast kluczową rolę odgrywają w tym przypadku nie podobieństwa, ale różnice. Tutaj już bowiem pojawia się konieczność przygotowania opisu składu masy układowej, co komplikuje cały proces i znacząco go przedłuża. W założeniu postępowanie to powinno trwać do 12 miesięcy. W tym postępowaniu z kolei nie […]

Przyspieszone postępowanie układowe

Dariusz Kwiatkowski|12 listopada 2015|Komentarze (1)

Przyspieszone postępowanie układowe w stosunku do postępowania o zatwierdzenie układu wyraźnie różni się tym w jakim stopniu, w całą sprawę zaangażowany będzie sąd. Nie jest to proces tak odformalizowany jak uprzednio omówiony tryb restrukturyzacji (postępowanie o zatwierdzenie układu), choć nadal to przedsiębiorca zachowa zarząd nad swoim mieniem. Ważną cechą tego rodzaju postępowania jest fakt, że może […]

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Dariusz Kwiatkowski|11 listopada 2015|Komentarze (0)

Postępowanie o zatwierdzenie układu to podstawowa forma restrukturyzacji, wymagająca spełnienia najmniej skomplikowanych warunków formalnych. Tą procedurą będzie można objąć przede wszystkim przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością, co oczywiste. Ponadto te, które w danej chwili są w stanie spełniać na bieżąco ciążące na nich obowiązki, ale spodziewają się problemów  w najbliższej przyszłości. Postępowanie o zatwierdzenie układu – formalności. W postępowaniu […]