Zgoda wierzycieli na osobę zarządcy

Prawo restrukturyzacyjne wprowadziło wiele nowości dla dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Skuteczny proces restrukturyzacji jest w takim bowiem wypadku zależny przede wszystkim od woli samego dłużnika, ale potrzebna mu jest fachowa pomoc, o oczym już wielokrotnie pisałem (wpis: doradca restrukturyzacyjny). Istotnym elementem …

Prawo restrukturyzacyjne – szansa dla spółdzielni niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością.

Mieszkanie i Wspólnota Dziś na moim blogu publikuje treść mojego artykułu, który ukazał się w styczniowym wydaniu miesięcznika Mieszkanie i Wspólnota. Geneza problemów spółdzielni Budowa nieruchomości, czy utrzymanie nieruchomości jest zadaniem wymagającym posiadania sporych zasobów finansowych i spółdzielnie zwykle nie …

Zdolność restrukturyzacyjna

Zdolność restrukturyzacyjna – nowe pojęcie prawa restrukturyzacyjnego. Żaden z przepisów dotyczących restrukturyzacji przedsiębiorstw nie wprowadza wprost pojęcia zdolności restrukturyzacyjnej, jednak można je wyprowadzić przez analogię do pojęcia zdolności upadłościowej.  Praktyce zdolność restrukturyzacyjną będzie posiadało każde przedsiębiorstwo, w stosunku do którego możliwe …

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości

Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (w dalszej części artykułu zwany dla uproszczenia „CRRiU”) ma być centralną instytucją, jeśli chodzi o udostępnianie informacji oraz dominującym kanałem przesyłania pism i wniosków w sprawach związanych z procesem restrukturyzacyjnym. CRRiU …

Sąd restrukturyzacyjny

Sąd restrukturyzacyjny rozpoznawać będzie sprawy restrukturyzacyjne. W związku ze zbliżającym się wejściem w życie ustawy prawo restrukturyzacyjne, wielu dłużników zastanawia się jaki sąd rozstrzygał będzie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z nową ustawą sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny, a sądem restrukturyzacyjnym …